22שניות
:
36דקות
:
4שעות
:
-910ימים
לגמר ההרשמה

מלאי הדירות

לצפייה במלאי הדירות לחץ על הבניין הרצוי
בניין 1

חוברת מכר תוכניות בניין 1:

תוכניות B1-01 לצפייה והורדה
תוכניות B1-02 לצפייה והורדה
תוכניות B1-06 לצפייה והורדה
תוכניות B1-07 לצפייה והורדה
תוכניות B1-08 לצפייה והורדה
תוכניות B1-09 לצפייה והורדה
תוכניות B1-10 לצפייה והורדה
תוכניות B1-11 לצפייה והורדה
תוכניות B1-12 לצפייה והורדה
תוכניות B1-13 לצפייה והורדה
תוכניות B1-14 לצפייה והורדה

 

מחירי הדירות המפורסמים באתר אינם סופיים. המחירים יעודכנו בהתאם לתוספת חניות ו/או מחסנים שיוצמדו לדירות, ככל ויוצמדו, בהתאם להוראות המכרז והיתר הבניה שיתקבל. בנוסף, מחיר הדירה (לרבות מחירי התוספות כאמור, ככל שרלוונטי) הינו צמוד למדד תשומות הבניה, מדד אוקטובר 2018 שפורסם ב 15.11.18, ויעודכן בהתאם למדד הידוע ביום בחירת הדירה.

קומה 0
דירה מספר 1 GA4 3 חדרים 1,466,096 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 2 GB2 4 חדרים 2,161,649 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 3 GC2 5 חדרים 3,026,506 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 4 GC3 5 חדרים 3,143,073 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 1
דירה מספר 5 A4 3 חדרים 1,451,531 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 6 B2 4 חדרים 1,966,719 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 7 C2 5 חדרים 2,442,338 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 8 C3 5 חדרים 2,396,337 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 2
דירה מספר 9 C6 5 חדרים 2,352,511 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 10 A1 3 חדרים 1,441,900 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 11 B2 4 חדרים 1,969,552 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 12 C2 5 חדרים 2,445,790 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 13 C3 5 חדרים 2,401,282 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 3
דירה מספר 14 C6 5 חדרים 2,352,006 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 15 A1 3 חדרים 1,441,900 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 16 B2 4 חדרים 1,962,213 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 17 C2 5 חדרים 2,440,138 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 18 C3 5 חדרים 2,403,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 4
דירה מספר 19 C6 5 חדרים 2,370,374 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 20 A1 3 חדרים 1,441,900 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 21 B2 4 חדרים 1,979,875 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 22 F1 5 חדרים
דירה מספר 23 F2 5 חדרים
קומה 5
דירה מספר 24 B6 4 חדרים 2,077,190 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 25 B4 4 חדרים 1,803,964 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 26 B2 4 חדרים 1,923,226 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 27 F1 5 חדרים
דירה מספר 28 F2 5 חדרים
קומה 6
דירה מספר 29 B6 4 חדרים 2,012,902 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 30 B4 4 חדרים 1,768,641 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 31 B2 4 חדרים 1,923,226 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 32 F1 5 חדרים
דירה מספר 33 F2 5 חדרים
קומה 7
דירה מספר 34 B6 4 חדרים 1,977,579 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 35 B4 4 חדרים 1,733,318 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 36 B2 4 חדרים 1,884,502 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 37 F1 5 חדרים
דירה מספר 38 F2 5 חדרים
קומה 8
דירה מספר 39 A5 3 חדרים 1,677,683 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 40 A3 3 חדרים 1,694,285 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 41 P1 5 חדרים
דירה מספר 42 P2 5 חדרים
קומה 9
דירה מספר 43 P3 5 חדרים
דירה מספר 44 P4 5 חדרים

צור קשר
פרשקובסקי רקפות ראשל"צ