52שניות
:
1דקות
:
12שעות
:
-1032ימים
לגמר ההרשמה

מלאי הדירות

לצפייה במלאי הדירות לחץ על הבניין הרצוי
בניין 10

חוברת מכר תוכניות בניין 10 :

תוכניות B10-01 לצפייה והורדה
תוכניות B10-02 לצפייה והורדה
תוכניות B10-06 לצפייה והורדה
תוכניות B10-07 לצפייה והורדה
תוכניות B10-08 לצפייה והורדה
תוכניות B10-09 לצפייה והורדה
תוכניות B10-10 לצפייה והורדה
תוכניות B10-11 לצפייה והורדה
תוכניות B10-12 לצפייה והורדה

 

מחירי הדירות המפורסמים באתר אינם סופיים. המחירים יעודכנו בהתאם לתוספת חניות ו/או מחסנים שיוצמדו לדירות, ככל ויוצמדו, בהתאם להוראות המכרז והיתר הבניה שיתקבל. בנוסף, מחיר הדירה (לרבות מחירי התוספות כאמור, ככל שרלוונטי) הינו צמוד למדד תשומות הבניה, מדד דצמבר 2018 שפורסם ב 15.1.19, ויעודכן בהתאם למדד הידוע ביום בחירת הדירה.

קומה 0
דירה מספר 1 GA7 2.5 חדרים 1,591,638 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 2 GF2 5 חדרים
דירה מספר 3 GB9 4 חדרים 2,932,478 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 1
דירה מספר 4 B10 4 חדרים 1,848,640 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 5 B7 4 חדרים 1,848,640 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 6 B8 4 חדרים 1,914,379 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 7 B9 4 חדרים 1,859,422 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 2
דירה מספר 8 B10 4 חדרים 1,845,377 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 9 A1 3 חדרים 1,441,900 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 10 B7 4 חדרים 1,848,640 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 11 B8 4 חדרים 1,875,671 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 12 B9 4 חדרים 1,868,606 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 3
דירה מספר 13 B10 4 חדרים 1,809,991 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 14 A1 3 חדרים 1,445,731 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 15 B7 4 חדרים 1,809,991 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 16 B8 4 חדרים 1,875,671 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 17 B9 4 חדרים 1,930,775 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 4
דירה מספר 18 B10 4 חדרים 1,806,790 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 19 A1 3 חדרים 1,539,392 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 20 B7 4 חדרים 1,813,191 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 21 B8 4 חדרים 1,875,671 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 22 B9 4 חדרים 1,833,283 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 5
דירה מספר 23 B10 4 חדרים 1,806,790 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 24 A1 3 חדרים 1,444,454 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 25 B7 4 חדרים 1,809,991 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 26 B8 4 חדרים 1,875,671 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 27 B9 4 חדרים 1,833,283 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 6
דירה מספר 28 B10 4 חדרים 1,806,790 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 29 A1 3 חדרים 1,441,900 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 30 B7 4 חדרים 1,809,991 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 31 B8 4 חדרים 1,875,671 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 32 B9 4 חדרים 1,833,283 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 7
דירה מספר 33 B10 4 חדרים 1,806,790 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 34 A1 3 חדרים 1,441,900 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 35 B7 4 חדרים 1,806,790 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 36 B8 4 חדרים 1,875,671 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 37 B9 4 חדרים 1,833,283 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 8
דירה מספר 38 P10 5 חדרים
דירה מספר 39 P11 5 חדרים
דירה מספר 40 P12 5 חדרים
קומה 9
דירה מספר 41 P13 5 חדרים
דירה מספר 42 P14 5 חדרים

צור קשר
פרשקובסקי רקפות ראשל"צ