3שניות
:
47דקות
:
12שעות
:
-1032ימים
לגמר ההרשמה

מלאי הדירות

לצפייה במלאי הדירות לחץ על הבניין הרצוי
בניין 2

חוברת מכר תוכניות בניין 2:

תוכניות B2-01 לצפייה והורדה
תוכניות B2-02 לצפייה והורדה
תוכניות B2-06 לצפייה והורדה
תוכניות B2-07 לצפייה והורדה
תוכניות B2-08 לצפייה והורדה
תוכניות B2-09 לצפייה והורדה
תוכניות B2-10 לצפייה והורדה
תוכניות B2-11 לצפייה והורדה
תוכניות B2-12 לצפייה והורדה
תוכניות B2-13 לצפייה והורדה
תוכניות B2-14 לצפייה והורדה

 

מחירי הדירות המפורסמים באתר אינם סופיים. המחירים יעודכנו בהתאם לתוספת חניות ו/או מחסנים שיוצמדו לדירות, ככל ויוצמדו, בהתאם להוראות המכרז והיתר הבניה שיתקבל. בנוסף, מחיר הדירה (לרבות מחירי התוספות כאמור, ככל שרלוונטי) הינו צמוד למדד תשומות הבניה, מדד דצמבר 2018 שפורסם ב 15.1.19, ויעודכן בהתאם למדד הידוע ביום בחירת הדירה.

קומה 0
דירה מספר 1 GC1 5 חדרים 2,586,659 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 2 GB1 4 חדרים 2,164,263 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 3 GC2 5 חדרים 3,016,634 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 4 GC3 5 חדרים 2,981,469 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 1
דירה מספר 5 C1 5 חדרים 2,316,560 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 6 B1 4 חדרים 1,903,585 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 7 C2 5 חדרים 2,409,782 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 8 C3 5 חדרים 2,367,319 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 2
דירה מספר 9 C4 5 חדרים 2,300,086 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 10 A1 3 חדרים 1,444,454 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 11 B2 4 חדרים 1,891,178 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 12 C2 5 חדרים 2,405,521 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 13 C3 5 חדרים 2,327,810 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 3
דירה מספר 14 C4 5 חדרים 2,264,700 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 15 A1 3 חדרים 1,441,900 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 16 B2 4 חדרים 1,887,840 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 17 C2 5 חדרים 2,370,198 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 18 C3 5 חדרים 2,327,810 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 4
דירה מספר 19 C4 5 חדרים 2,260,695 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 20 A1 3 חדרים 1,441,900 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 21 B2 4 חדרים 1,887,840 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 22 F1 5 חדרים
דירה מספר 23 F2 5 חדרים
קומה 5
דירה מספר 24 B3 4 חדרים 1,970,997 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 25 B4 4 חדרים 1,737,923 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 26 B2 4 חדרים 1,887,840 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 27 F1 5 חדרים
דירה מספר 28 F2 5 חדרים
קומה 6
דירה מספר 29 B3 4 חדרים 1,970,997 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 30 B4 4 חדרים 1,733,318 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 31 B2 4 חדרים 1,887,840 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 32 F1 5 חדרים
דירה מספר 33 F2 5 חדרים
קומה 7
דירה מספר 34 B3 4 חדרים 1,967,511 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 35 B4 4 חדרים 1,733,318 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 36 B2 4 חדרים 1,884,502 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 37 F1 5 חדרים
דירה מספר 38 F2 5 חדרים
קומה 8
דירה מספר 39 A2 3 חדרים 1,538,686 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 40 A3 3 חדרים 1,695,875 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 41 P1 5 חדרים
דירה מספר 42 P2 5 חדרים
קומה 9
דירה מספר 43 P3 5 חדרים
דירה מספר 44 P4 5 חדרים

צור קשר
פרשקובסקי רקפות ראשל"צ