6שניות
:
13דקות
:
12שעות
:
-1032ימים
לגמר ההרשמה

מלאי הדירות

לצפייה במלאי הדירות לחץ על הבניין הרצוי
בניין 3

חוברת מכר תוכניות בניין 3:

תוכניות B3-01 לצפייה והורדה
תוכניות B3-02 לצפייה והורדה
תוכניות B3-06 לצפייה והורדה
תוכניות B3-07 לצפייה והורדה
תוכניות B3-08 לצפייה והורדה
תוכניות B3-09 לצפייה והורדה
תוכניות B3-10 לצפייה והורדה
תוכניות B3-11 לצפייה והורדה
תוכניות B3-12 לצפייה והורדה
תוכניות B3-13 לצפייה והורדה
תוכניות B3-14 לצפייה והורדה

 

מחירי הדירות המפורסמים באתר אינם סופיים. המחירים יעודכנו בהתאם לתוספת חניות ו/או מחסנים שיוצמדו לדירות, ככל ויוצמדו, בהתאם להוראות המכרז והיתר הבניה שיתקבל. בנוסף, מחיר הדירה (לרבות מחירי התוספות כאמור, ככל שרלוונטי) הינו צמוד למדד תשומות הבניה, מדד דצמבר 2018 שפורסם ב 15.1.19, ויעודכן בהתאם למדד הידוע ביום בחירת הדירה.

קומה 0
דירה מספר 1 GB6 4 חדרים 2,060,059 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 2 GB1 4 חדרים 2,161,613 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 1
דירה מספר 3 C1 5 חדרים 2,316,560 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 4 B1 4 חדרים 1,939,034 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 5 C2 5 חדרים 2,409,782 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 6 C3 5 חדרים 2,367,319 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 2
דירה מספר 7 C4 5 חדרים 2,300,086 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 8 A1 3 חדרים 1,444,454 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 9 B2 4 חדרים 1,926,627 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 10 C2 5 חדרים 2,405,521 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 11 C3 5 חדרים 2,363,133 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 3
דירה מספר 12 C4 5 חדרים 2,304,153 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 13 A1 3 חדרים 1,441,900 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 14 B2 4 חדרים 1,923,226 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 15 C2 5 חדרים 2,405,521 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 16 C3 5 חדרים 2,363,133 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 4
דירה מספר 17 C4 5 חדרים 2,300,086 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 18 A1 3 חדרים 1,441,900 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 19 B2 4 חדרים 1,923,226 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 20 F1 5 חדרים
דירה מספר 21 F2 5 חדרים
קומה 5
דירה מספר 22 B3 4 חדרים 2,002,840 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 23 B4 4 חדרים 1,768,641 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 24 B2 4 חדרים 1,887,840 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 25 F1 5 חדרים
דירה מספר 26 F2 5 חדרים
קומה 6
דירה מספר 27 B3 4 חדרים 1,974,482 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 28 B4 4 חדרים 1,736,388 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 29 B2 4 חדרים 1,887,840 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 30 F1 5 חדרים
דירה מספר 31 F2 5 חדרים
קומה 7
דירה מספר 32 B3 4 חדרים 1,972,740 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 33 B4 4 חדרים 1,736,388 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 34 B2 4 חדרים 1,887,840 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 35 F1 5 חדרים
דירה מספר 36 F2 5 חדרים
קומה 8
דירה מספר 37 A2 3 חדרים 1,538,686 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 38 A3 3 חדרים 1,695,875 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 39 P1 5 חדרים
דירה מספר 40 P2 5 חדרים
קומה 9
דירה מספר 41 P3 5 חדרים
דירה מספר 42 P4 5 חדרים

צור קשר
פרשקובסקי רקפות ראשל"צ