19שניות
:
11דקות
:
11שעות
:
-1032ימים
לגמר ההרשמה

מלאי הדירות

לצפייה במלאי הדירות לחץ על הבניין הרצוי
בניין 4

חוברת מכר תוכניות בניין 4:

תוכניות B4-01 לצפייה והורדה
תוכניות B4-02 לצפייה והורדה
תוכניות B4-06 לצפייה והורדה
תוכניות B4-07 לצפייה והורדה
תוכניות B4-08 לצפייה והורדה
תוכניות B4-09 לצפייה והורדה
תוכניות B4-10 לצפייה והורדה
תוכניות B4-11 לצפייה והורדה
תוכניות B4-12 לצפייה והורדה
תוכניות B4-13 לצפייה והורדה
תוכניות B4-14 לצפייה והורדה

 

מחירי הדירות המפורסמים באתר אינם סופיים. המחירים יעודכנו בהתאם לתוספת חניות ו/או מחסנים שיוצמדו לדירות, ככל ויוצמדו, בהתאם להוראות המכרז והיתר הבניה שיתקבל. בנוסף, מחיר הדירה (לרבות מחירי התוספות כאמור, ככל שרלוונטי) הינו צמוד למדד תשומות הבניה, מדד דצמבר 2018 שפורסם ב 15.1.19, ויעודכן בהתאם למדד הידוע ביום בחירת הדירה.

קומה 0
דירה מספר 1 GB3 4 חדרים 2,271,469 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 2 GB7 4 חדרים 2,184,373 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 1
דירה מספר 3 C1 5 חדרים 2,356,263 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 4 C7 5 חדרים 2,320,105 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 5 C2 5 חדרים 2,409,782 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 6 C3 5 חדרים 2,367,319 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 2
דירה מספר 7 C4 5 חדרים 2,304,153 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 8 A1 3 חדרים 1,444,454 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 9 B5 4 חדרים 2,034,745 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 10 C2 5 חדרים 2,467,690 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 11 C3 5 חדרים 2,359,601 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 3
דירה מספר 12 C4 5 חדרים 2,304,153 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 13 A1 3 חדרים 1,444,454 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 14 B5 4 חדרים 2,070,193 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 15 C2 5 חדרים 2,405,521 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 16 C3 5 חדרים 2,363,133 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 4
דירה מספר 17 C4 5 חדרים 2,297,870 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 18 A1 3 חדרים 1,441,900 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 19 B5 4 חדרים 2,068,366 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 20 F1 5 חדרים
דירה מספר 21 F2 5 חדרים
קומה 5
דירה מספר 22 B3 4 חדרים 2,009,931 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 23 B4 4 חדרים 1,771,774 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 24 B5 4 חדרים 2,034,745 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 25 F1 5 חדרים
דירה מספר 26 F2 5 חדרים
קומה 6
דירה מספר 27 B3 4 חדרים 1,974,482 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 28 B4 4 חדרים 1,739,459 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 29 B5 4 חדרים 2,034,745 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 30 F1 5 חדרים
דירה מספר 31 F2 5 חדרים
קומה 7
דירה מספר 32 B3 4 חדרים 1,974,482 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 33 B4 4 חדרים 1,739,459 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 34 B5 4 חדרים 2,034,745 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 35 F1 5 חדרים
דירה מספר 36 F2 5 חדרים
קומה 8
דירה מספר 37 A2 3 חדרים 1,538,686 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 38 A6 3 חדרים 1,807,320 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 39 P1 5 חדרים
דירה מספר 40 P2 5 חדרים
קומה 9
דירה מספר 41 P5 5 חדרים
דירה מספר 42 P4 5 חדרים

צור קשר
פרשקובסקי רקפות ראשל"צ