49שניות
:
27דקות
:
19שעות
:
-1468ימים
לגמר ההרשמה

מלאי הדירות

לצפייה במלאי הדירות לחץ על הבניין הרצוי
בניין 5
קומה 0
דירה מספר 1 GA4 3 חדרים 1,464,801 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 2 GB5 4 חדרים 2,270,114 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 3 GC2 5 חדרים 2,949,064 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 4 GF1 6 חדרים
קומה 1
דירה מספר 5 A4 3 חדרים 1,452,815 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 6 B5 4 חדרים 2,052,704 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 7 C2 5 חדרים 2,438,725 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 8 D1 6 חדרים 2,885,369 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 2
דירה מספר 9 C6 5 חדרים 2,343,434 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 10 A1 3 חדרים 1,444,454 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 11 B5 4 חדרים 2,052,704 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 12 C2 5 חדרים 2,456,387 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 13 C3 5 חדרים 2,396,337 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 3
דירה מספר 14 C6 5 חדרים 2,343,434 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 15 A1 3 חדרים 1,444,454 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 16 B5 4 חדרים 2,052,704 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 17 C2 5 חדרים 2,405,521 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 18 C3 5 חדרים 2,363,133 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 4
דירה מספר 19 C6 5 חדרים 2,310,171 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 20 A1 3 חדרים 1,444,454 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 21 B5 4 חדרים 2,130,700 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 22 F1 5 חדרים
דירה מספר 23 F2 5 חדרים
קומה 5
דירה מספר 24 B6 4 חדרים 2,012,902 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 25 B4 4 חדרים 1,754,811 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 26 B5 4 חדרים 2,052,704 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 27 F1 5 חדרים
דירה מספר 28 F2 5 חדרים
קומה 6
דירה מספר 29 B6 4 חדרים 1,977,579 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 30 B4 4 חדרים 1,754,811 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 31 B5 4 חדרים 2,052,704 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 32 F1 5 חדרים
דירה מספר 33 F2 5 חדרים
קומה 7
דירה מספר 34 B6 4 חדרים 1,977,579 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 35 B4 4 חדרים 1,736,388 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 36 B5 4 חדרים 2,052,704 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 37 F1 5 חדרים
דירה מספר 38 F2 5 חדרים
קומה 8
דירה מספר 39 A5 3 חדרים 1,677,683 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 40 A6 3 חדרים 1,807,320 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 41 P1 5 חדרים
דירה מספר 42 P2 5 חדרים
קומה 9
דירה מספר 43 P5 5 חדרים
דירה מספר 44 P4 5 חדרים

צור קשר
פרשקובסקי רקפות ראשל"צ