37שניות
:
4דקות
:
3שעות
:
-846ימים
לגמר ההרשמה

מלאי הדירות

לצפייה במלאי הדירות לחץ על הבניין הרצוי
בניין 6

חוברת מכר תוכניות בניין 6:

תוכניות B6-01 לצפייה והורדה
תוכניות B6-02 לצפייה והורדה
תוכניות B6-06 לצפייה והורדה
תוכניות B6-07 לצפייה והורדה
תוכניות B6-08 לצפייה והורדה
תוכניות B6-09 לצפייה והורדה
תוכניות B6-10 לצפייה והורדה
תוכניות B6-11 לצפייה והורדה
תוכניות B6-12 לצפייה והורדה
תוכניות B6-13 לצפייה והורדה

 

מחירי הדירות המפורסמים באתר אינם סופיים. המחירים יעודכנו בהתאם לתוספת חניות ו/או מחסנים שיוצמדו לדירות, ככל ויוצמדו, בהתאם להוראות המכרז והיתר הבניה שיתקבל. בנוסף, מחיר הדירה (לרבות מחירי התוספות כאמור, ככל שרלוונטי) הינו צמוד למדד תשומות הבניה, מדד אוגוסט 2018 שפורסם ב 15.9.18, ויעודכן בהתאם למדד הידוע ביום בחירת הדירה.

קומה 0
דירה מספר 1 GA4 3 חדרים 1,545,481 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 2 GB5 4 חדרים 2,493,293 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 3 GC2 5 חדרים 3,552,041 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 4 GC5 5 חדרים 3,487,638 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 1
דירה מספר 5 A4 3 חדרים 1,500,364 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 6 B5 4 חדרים 2,070,077 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 7 C2 5 חדרים 2,450,122 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 8 D2 6 חדרים 3,003,559 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 2
דירה מספר 9 C6 5 חדרים 2,315,125 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 10 A1 3 חדרים 1,475,594 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 11 B5 4 חדרים 2,064,416 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 12 C2 5 חדרים 2,452,953 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 13 C5 5 חדרים 2,493,647 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 3
דירה מספר 14 C6 5 חדרים 2,361,835 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 15 A1 3 חדרים 1,444,454 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 16 B5 4 חדרים 2,072,908 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 17 C2 5 חדרים 2,452,953 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 18 C5 5 חדרים 2,503,555 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 4
דירה מספר 19 B6 4 חדרים 2,015,728 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 20 B4 4 חדרים 1,778,143 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 21 B5 4 חדרים 2,076,447 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 22 C2 5 חדרים 2,450,122 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 23 C5 5 חדרים 2,497,893 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 5
דירה מספר 24 B6 4 חדרים 2,023,499 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 25 B4 4 חדרים 1,797,960 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 26 B5 4 חדרים 2,080,693 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 27 C2 5 חדרים 2,457,907 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 28 C5 5 חדרים 2,497,893 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 6
דירה מספר 29 B6 4 חדרים 2,019,260 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 30 B4 4 חדרים 1,782,390 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 31 B5 4 חדרים 2,090,437 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 32 C2 5 חדרים 2,449,415 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 33 C5 5 חדרים 2,495,063 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 7
דירה מספר 34 B6 4 חדרים 2,020,673 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 35 B4 4 חדרים 1,794,074 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 36 B5 4 חדרים 2,072,908 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 37 C2 5 חדרים 2,445,168 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 38 C5 5 חדרים 2,490,109 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 8
דירה מספר 39 A5 3 חדרים 1,677,683 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 40 A6 3 חדרים 1,808,910 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 41 P6 5 חדרים
דירה מספר 42 P7 5 חדרים
קומה 9
דירה מספר 43 P5 5 חדרים
דירה מספר 44 P8 5 חדרים

צור קשר
פרשקובסקי רקפות ראשל"צ