58שניות
:
36דקות
:
11שעות
:
-1032ימים
לגמר ההרשמה

מלאי הדירות

לצפייה במלאי הדירות לחץ על הבניין הרצוי
בניין 6

חוברת מכר תוכניות בניין 6:

תוכניות B6-01 לצפייה והורדה
תוכניות B6-02 לצפייה והורדה
תוכניות B6-06 לצפייה והורדה
תוכניות B6-07 לצפייה והורדה
תוכניות B6-08 לצפייה והורדה
תוכניות B6-09 לצפייה והורדה
תוכניות B6-10 לצפייה והורדה
תוכניות B6-11 לצפייה והורדה
תוכניות B6-12 לצפייה והורדה
תוכניות B6-13 לצפייה והורדה

בהתאם להוראת המשרד לאיכות הסביבה מיום 14.11.18,
נדרש רישום הערת אזהרה תכנונית בדבר קרבת בנין 6 במגרש 126 למט"ש הרצליה.
בשלב זה תירשם ההערה בספרי החברה בלבד.
ככל שיהיה העניין רלוונטי בעת רישום הבית המשותף, תירשם ההערה בלשכת רישום המקרקעין.

 

מחירי הדירות המפורסמים באתר אינם סופיים. המחירים יעודכנו בהתאם לתוספת חניות ו/או מחסנים שיוצמדו לדירות, ככל ויוצמדו, בהתאם להוראות המכרז והיתר הבניה שיתקבל. בנוסף, מחיר הדירה (לרבות מחירי התוספות כאמור, ככל שרלוונטי) הינו צמוד למדד תשומות הבניה, מדד דצמבר 2018 שפורסם ב 15.1.19, ויעודכן בהתאם למדד הידוע ביום בחירת הדירה.

קומה 0
דירה מספר 1 GA4 3 חדרים 1,545,481 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 2 GB5 4 חדרים 2,497,702 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 3 GC2 5 חדרים 3,558,322 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 4 GC5 5 חדרים 3,493,806 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 1
דירה מספר 5 A4 3 חדרים 1,500,364 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 6 B5 4 חדרים 2,073,738 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 7 C2 5 חדרים 2,454,455 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 8 D2 6 חדרים 3,008,870 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 2
דירה מספר 9 C6 5 חדרים 2,315,125 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 10 A1 3 חדרים 1,475,594 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 11 B5 4 חדרים 2,068,066 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 12 C2 5 חדרים 2,457,291 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 13 C5 5 חדרים 2,493,647 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 3
דירה מספר 14 C6 5 חדרים 2,361,835 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 15 A1 3 חדרים 1,444,454 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 16 B5 4 חדרים 2,076,574 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 17 C2 5 חדרים 2,457,291 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 18 C5 5 חדרים 2,505,769 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 4
דירה מספר 19 B6 4 חדרים 2,015,728 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 20 B4 4 חדרים 1,781,288 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 21 B5 4 חדרים 2,080,119 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 22 C2 5 חדרים 2,454,455 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 23 C5 5 חדרים 2,497,893 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 5
דירה מספר 24 B6 4 חדרים 2,023,499 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 25 B4 4 חדרים 1,797,960 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 26 B5 4 חדרים 2,084,373 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 27 C2 5 חדרים 2,457,907 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 28 C5 5 חדרים 2,497,893 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 6
דירה מספר 29 B6 4 חדרים 2,019,260 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 30 B4 4 חדרים 1,782,390 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 31 B5 4 חדרים 2,090,437 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 32 C2 5 חדרים 2,453,746 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 33 C5 5 חדרים 2,495,063 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 7
דירה מספר 34 B6 4 חדרים 2,020,673 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 35 B4 4 חדרים 1,794,074 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 36 B5 4 חדרים 2,072,908 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 37 C2 5 חדרים 2,445,168 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 38 C5 5 חדרים 2,490,109 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 8
דירה מספר 39 A5 3 חדרים 1,677,683 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 40 A6 3 חדרים 1,808,910 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 41 P6 5 חדרים
דירה מספר 42 P7 5 חדרים
קומה 9
דירה מספר 43 P5 5 חדרים
דירה מספר 44 P8 5 חדרים

צור קשר
פרשקובסקי רקפות ראשל"צ