51שניות
:
9דקות
:
22שעות
:
-1095ימים
לגמר ההרשמה

מלאי הדירות

לצפייה במלאי הדירות לחץ על הבניין הרצוי
קומה 0
דירה מספר 1 GC1 5 חדרים 2,756,459 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 2 GB10 4 חדרים 2,389,762 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 3 GC2 5 חדרים 3,643,930 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 4 GC3 5 חדרים 3,522,164 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 1
דירה מספר 5 C1 5 חדרים 2,356,972 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 6 B5 4 חדרים 2,070,193 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 7 C2 5 חדרים 2,411,913 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 8 C3 5 חדרים 2,371,506 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 2
דירה מספר 9 C4 5 חדרים 2,304,153 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 10 A1 3 חדרים 1,444,454 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 11 B5 4 חדרים 2,070,193 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 12 C2 5 חדרים 2,446,584 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 13 C3 5 חדרים 2,369,412 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 3
דירה מספר 14 C4 5 חדרים 2,304,153 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 15 A1 3 חדרים 1,477,223 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 16 B5 4 חדרים 2,070,193 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 17 C2 5 חדרים 2,409,782 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 18 C3 5 חדרים 2,367,319 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 4
דירה מספר 19 C4 5 חדרים 2,304,153 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 20 A1 3 חדרים 1,482,457 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 21 B5 4 חדרים 2,070,193 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 22 C2 5 חדרים 2,409,782 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 23 C3 5 חדרים 2,367,319 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 5
דירה מספר 24 B3 4 חדרים 2,009,931 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 25 B4 4 חדרים 1,774,907 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 26 B5 4 חדרים 2,062,880 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 27 C2 5 חדרים 2,409,782 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 28 C3 5 חדרים 2,367,319 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 6
דירה מספר 29 B3 4 חדרים 2,006,383 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 30 B4 4 חדרים 1,774,907 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 31 B5 4 חדרים 2,070,193 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 32 C2 5 חדרים 2,428,128 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 33 C3 5 חדרים 2,390,674 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 7
דירה מספר 34 B3 4 חדרים 2,002,835 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 35 B4 4 חדרים 1,774,907 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 36 B5 4 חדרים 2,066,539 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 37 C2 5 חדרים 2,405,521 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 38 C3 5 חדרים 2,399,869 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 8
דירה מספר 39 A2 3 חדרים 1,541,412 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 40 A6 3 חדרים 1,808,910 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 41 P6 5 חדרים
דירה מספר 42 P9 5 חדרים
קומה 9
דירה מספר 43 P5 5 חדרים
דירה מספר 44 P4 5 חדרים

צור קשר
פרשקובסקי רקפות ראשל"צ