29שניות
:
18דקות
:
5שעות
:
-910ימים
לגמר ההרשמה

מסמכים

לכל שאלה משפטית ניתן לפנות למייל : law-glilyam@ashi.co.il‏ , נטע רייזינגר, עו"ד

תמהיל דירות מחירון :

המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה אוקטובר 2018 לצפייה והורדה

 

מפרט מכר :

מפרט מאסטר לצפייה והורדה
נספח דגם A לצפייה והורדה
נספח דגם B לצפייה והורדה
נספח דגם C לצפייה והורדה
נספח דגם D לצפייה והורדה
נספח דגם GA7 לצפייה והורדה
נספח דגם GF2 לצפייה והורדה
נספח בבחירת תוכנית חלופה/שינויי דיירים דגם A לצפייה והורדה
נספח בבחירת תוכנית חלופה/שינויי דיירים דגם B לצפייה והורדה
נספח בבחירת תוכנית חלופה/שינויי דיירים דגם C לצפייה והורדה
נספח בבחירת תוכנית חלופה/שינויי דיירים דגם GF2 לצפייה והורדה

חוזה מכר ונספחיו

הסכם מחיר למשתכן לצפייה והורדה
נספח א – נספח תשלומים לצפייה והורדה
נספח ח – תוספת להסכם מכר – היתר עיסקה לצפייה והורדה
כתב התחייבות – משפרי דיור לצפייה והורדה
תצהיר חסר קרקע לצפייה והורדה
נספח קבלת היתר לצפייה והורדה
טופס בחירת דירה לצפייה והורדה
נספח ג' – נספח רוכשים לצפייה והורדה
נספח ו' – תצהיר היעדר יחסים מיוחדים לצפייה והורדה
נספח לדיווח מקוון לצפייה והורדה
ייפוי כוח בלתי חוזר לצפייה והורדה

 

ייפוי כוח למקרה של זוכה שאינו יכול להתייצב לבחירת דירה / חתימת הסכם:


הנחיות לחתימה באמצעות מיופה כוח (רק עבור מי שאין באפשרותו להתייצב) >> לצפייה בקובץ ההנחיות לחץ כאן 

ייפוי כוח רגיל לבחירת דירה ע"י בן זוג לצפייה והורדה
ייפוי כוח נוטריוני לבחירת דירה ע"י צד שלישי לצפייה והורדה
ייפוי כוח נוטריוני לחתימת חוזה לצפייה והורדה

מסמכי החוזה המחייבים חתימה אישית (לחתימה בפני עו"ד):

ייפוי כוח בלתי חוזר לפי ס' 91 ללשכת עורכי הדין לצפייה והורדה
נספח ה' -כתב התחייבות למשרד השיכון והבינוי – חסר דירה לצפייה והורדה
נספח ה' – כתב התחייבות למשרד השיכון והבינוי – משפרי דיור לצפייה והורדה
נספח ו' – תצהיר העדר יחסים מיוחדים לצפייה והורדה
נספח ז'- תצהיר חסר קרקע לצפייה והורדה
הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת- דיווח למיסוי מקרקעין לצפייה והורדה

בחירת סטנדרט

טופס בחירת סטנדרט לפני ביצוע 2018 לצפייה והורדה
טופס בחירת סטנדרט לאחר ביצוע 2018 לצפייה והורדה

צור קשר
פרשקובסקי רקפות ראשל"צ